Kỹ thuật nông nghiệp

Kỹ thuật trồng trọt 1. kỹ thuật trồng, chăm sóc

2. phòng trừ bệnh

Kỹ thuật chăn nuôi  1. kỹ thuật nuôi, chăm sóc

2. phòng trừ bệnh

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s